CrossMedia:Tijd

verenigde internet exploitanten

COLLECTIEF ONDERZOEK

Media:Tijd

In 2016 zijn de resultaten gepresenteerd van het ‘Media:Tijd TBO’. Het gaat om een samenwerking tussen vier partijen, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de drie landelijke mediabereiksonderzoeken: NOM, NLO en SKO. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.
DOEL
Media:Tijd dient een tweeledig doel. Media:Tijd TBO is losstaand media-tijdbestedingsonderzoek. Dagelijkse activiteiten worden in kaart gebracht, met extra aandacht voor media-consumptie. Via de single source-meting wordt het multimediale gedrag van de Nederlanders zichtbaar. Media:Tijd geeft antwoord op vragen als; welke mensen een medium gebruiken, hoe lang en in combinatie met welke andere media. Media:Tijd vormt ook een datahub. Die wordt gebruikt wordt om data van losse bereiksonderzoeken  te koppelen. Dit maakt gecombineerd mediabereik zichtbaar. De resultaten van Media:Tijd zijn sinds 2015 beschikbaar.
OPZET EN UITVOERING
Media:Tijd TBO is een onderzoek onder 2.953 personen (13+). Zij hielden in 2015 gedurende zeven dagen een dagboekje bij, online of via telefonische ondervraging. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport. Dat is hier te downloaden.
CROSSMEDIA:TIJD
De onderzoeksorganisaties hebben  in 2017 CrossMedia:Tijd gelanceerd. Hierbij zijn vijf bereiksonderzoeken gekoppeld. Met de strategische toolset kunnen mediaprofessionals het bereik en de contacten van crossmediale campagnes berekenen. CrossMedia:Tijd komt tot stand door datafusie van bereiksdata en Media:Tijd. Het gaat om de onderzoeken voor kijken, luisteren, lezen, buitenreclame en online. CrossMedia:Tijd bevat alle TV-zenders, radiostations, dagbladen en magazines, alsmede 250 websites en 200 apps. Plus 43 pakketten voor buitenreclame. De data van CrossMedia:Tijd wordt ontsloten via een mediaplanningtool. De datafusie is uitgevoerd door RSMB, gespecialiseerd in datafusies van mediabereiksonderzoek. Het bureau heeft ook datafusie voor Touchpoints uitgevoerd. Dit project stond model voor CrossMedia:Tijd. Meer informatie.